• Zemědělské družstvo Lukavec Čechtická 297 394 26 Lukavec

  • Zemědělské družstvo Lukavec Čechtická 297 394 26 Lukavec

  • Zemědělské družstvo Lukavec Čechtická 297 394 26 Lukavec

  • Zemědělské družstvo Lukavec Čechtická 297 394 26 Lukavec

  • Zemědělské družstvo Lukavec Čechtická 297 394 26 Lukavec

  • Zemědělské družstvo Lukavec Čechtická 297 394 26 Lukavec

O nás

Zemědělské družstvo Lukavec hospodaří v povodí řeky Želivky ve třetím ochranném pásmu v nadmořské výšce 550 až 600 metrů na 2650 ha zemědělské půdy. V živočišné výrobě se podnik na Pelhřimovsku se sto zaměstnanci zaměřuje na výrobu mléka a vepřového masa, kterou doplňuje jatečná produkce z chovu skotu bez tržní produkce mléka. 

Chov skotu je klíčovou disciplínou živočišné výroby družstva. Ve stavech evidujeme 700 dojnic českého strakatého plemene a 92 kusů krav bez tržní rodukce mléka, které po letech převodného křížení mají 88% podíl krve masného plemene, konkrétně hereforda. Zatímco dojnice jsou na dvou farmách, a to v Lukavci a v Křešíně, pro telata máme k dispozici teletníky v Lukavci a v Mezilesí a odchov jalovic probíhá v Křešíně a Týmové Vsi. Stádo masného skotu je na farmě Zelená Ves.

Pro chov prasat, který tvoří 200 až 230 prasnic, z nichž je asi třetina v rozmnožovacím chovu je vyčleněno pět farem. Respektive v Týmové Vsi a v Čáslavsku jsou ustájené prasnice, výkrm se realizuje ve střediscích v Křešíně, Bezděkově a ve Velké Vsi. V rozmnožovacím chovu je 70 prasnic, kde uplatňujeme křížení bílého ušlechtilého s landrasou. V užitkovém chovu se na zbývajících asi 130 prasnic F1 generace pouští kanec určený do C pozice pro tvorbu finálních jatečných hybridů. V tomto případě se většinou jedná o plemeníka syntetické linie nebo duroka.  Veškerá produkce z užitkového chovu končí v podnikových jatkách, kde se porazí 350 kusů skotu a 2000 kusů prasat za rok. Maso prodáváme na domácím trhu, ale díky takzvanému oválnému razítku, které je výsledkem každoročního auditu i na trhu členských států Evropské unie.